Logo Restaurátorství Bedřich Posadovský

Reference

Při celkových opravách činžovních domů jsme se podíleli na restaurování fládrovaných dveří, oken, dřev. ostění v celém domě, včetně pozlacení štukových prvků v interiéru tak i exteriéru. Reference a ukázku naší práce lze získat a vidět namátkou např. v domech v Praze na adrese:

V Liberci, Husova ul. č. 40, ve vile firmy Agroplast, kde jsme restaurovali fládry na kazetových stropech, dveřích, dřev. oblož., schodišti a pozlacení rovněž štuk. prvků v jednotlivých sálech.

Dále jsme restaurovali při celkové rekonstrukci Hotelu Inter-Continental, Nám. Curieových 43/5, Praha 1, veškeré starožitné předměty a díla, včetně pozlacení znaků a nápisů na fasádě hotelu.

Kulturní vzdělávací středisko Pětidomí v Praze 6 - oltáře, polychrom. sochy a jiné předměty

Galerie hl.m. Prahy - Bílkova vila, Mickiewiczova 3, Praha 6 - restaurování dveří, obložení, schodiště

Karolinum Praha - restaurování pozlaceného lemu na stropě v malé i velké aule, pod dohledem p. arch. Šantavého

Kramářova vila na Hradčanech - polychrom. balkonové ploty

Kostel sv. Prokopa na Žižkově v Praze 3 - pozlacení všech křížů a makovic

Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2 - kompletní pozlacení na fasádě, atributy u všech soch

Konvent sester Alžbětinek na Slupi 6, Praha 2 - Barokní polychrom. socha (Kristus nesoucí kříž)

Kostel Srdce Páně v Českých Budějovicích - pozlacení kříže a makovice

Repliky polodrahokamenových polí z Kaple svatého kříže na Karlštějně, které realizoval výtvarník Vlastimil Sloup - majitel fy Jaspis, kde jsme se podíleli na pozlacení polí 24-karátovým plátkovým zlatem. Repliky sv. kříže byly určeny na hannoverskou výstavu EXPO 2000.

Nesmíme opomenout ani třicetiletou spolupráci s jedním z našich nejznámějších Akad. sochařů, váženého Akad. sochaře Olbrama Zoubka, kde máme tu čest, podílet se na polychromii a pozlacení jeho děl, které jsou nejen ozdobou Prezidentské kanceláře na Pražském Hradě a mnoha bank. ústavů, galerií a výstav u nás, ale i v zahraničí.

Věnovali jsme se i dalším dílům, která máme zfotodokumentována jako zrestaurovaná díla dlouholeté práce našeho ateliéru.